perjantai 1. huhtikuuta 2022

Omaishoitajan päiväkirjaJan Vapaavuori on ollut Olympiakomitean puheenjohtajana
viime päiviä näkyvästi esillä julkisuudessa vähemmän mairittelevassa valossa.
En ihmettele yhtään, sillä omien kokemusteni perusteella
Jan Vapaavuori on häikäilemätön pyrkyri,
joka ei kanna vastuuta tekemisistään eikä tekemättä jättämisistään.

Olin ensimmäisen kerran yhteydessä Vapaavuoreen 6.2.2018. 
Helsingin kaupungin omahoitotarvikejakelussa oli toimittu lainvastaisesti,
kun siellä hylättiin 2.2.2018 vaimolleni tehty omahoitotarvikemääräys
vaatimalla ministeriön määräysten vastaisesti kolmen kuukauden karenssia. 
Kyselin silloin päätöksen perusteluja sosiaali- ja terveystoimialasta
vastaavalta apulaispormestarilta Sanna Vesikansalta.
Lähetin kirjeestäni kopion myös Vapaavuorelle,
joten hän sai tiedon kaupungin laittomasta toiminnasta jo silloin. 

Kun asia ei edennyt lähetin Vapaavuorelle henkilökohtaisen kirjeen 28.5.2018.
Vetosin siinä voimakkaasti, että hän puuttuisi kaupungin laittomaan toimintaan, 
sillä hänhän vastaa virkavastuullaan koko kaupungin toiminnasta
ja nimenomaan myös siitä, että toiminta noudattaa kaikilta osin tarkalleen lakia. 
Vapaavuori ei noteerannut kirjettäni lainkaan.

Olen lähettänyt hänelle näiden neljän vuoden aikana useita samansisältöisiä kirjeitä,
mutta niillä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta.
Vapaavuori on saanut vaatimuksia kaupungin laittomuuksien korjaamisesta
myös kaikilta ylimmiltä laillisuutta valvovilta viranomaisilta:
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä,
Valviralta ja Helsingin hallinto-oikeudelta.
Vapaavuori ja Helsingin kaupungin johtajat ylipäätään ovat vähät
välittäneet valvontaviranomaisten lausunnoista tai vaatimuksista.
Vasta apulaisoikeusasiamiehen poikkeuksellisen rankka langettava
päätös 4.11.2021 sai aikaan muutosta kaupungin päättäjissä.


Suomen perustuslain 2 § 3 momentin mukaan
"Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.
Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Virkavastuupykälän 118 §:n mukaan
"Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa
virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön
lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi,
on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen
sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä
tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään." 

Helsingin kaupunki ei ole perustuslaista piitannut.
Erityisesti entinen ja nykyinen pormestari ovat suhtautuneet asiaan ylimielisesti,
mutta virkavastuu vanhenee viidessä vuodessa, 
joten vielä on aikaa saattaa lainrikkojat vastuuseen.

Tässä neljä vuotta kestäneessä prosessissa,
jota ei ikimaailmassa olisi saanut päästää syntymään,
on lopulta päästy materiaalin suhteen oikeudenmukaiseen ratkaisuun.
Olemme saaneet korvauksen ostamistamme vaipoista.

Sen sijaan on ollut hyvin loukkaavaa kokea,
miten Helsingin kaupungin viranhaltijat ylintä johtoa myöten
ovat kohdelleet meitä ylimielisesti, kylmäävästi, lainvastaisesti,
välinpitämättömästi, halventavasti, nöyryyttävästi ja ihmisarvoa loukkaavasti.
Heillä ei ole vähäisintäkään inhimillistä ymmärrystä ja empatiaa
ottaa hädänalainen tilanteemme huomioon
ja kohdella meitä ihmisarvoamme kunnioittaen. 

Ei sellaisen kohtelun kokemista ja sietämistä voi kukaan millään korvata!

Apulaisoikeusasiamies kirjoitti langettavassa päätöksessään 4.11.2021,
että olisi ollut asianmukaista ja hyvän hallintotavan mukaista
pyytää kantelijalta virhettä anteeksi.
En ole huomannut merkkiäkään siitä, että joku kaupungin edustajista
olisi pyytänyt mitenkään lainvastaista toimintaa ja siitä aiheutuvia haittoja meiltä anteeksi.
Oikea anteeksipyytäjä on Jan Vapaavuori, 
joka vastasi virkavastuullaan koko ajan kaupungin laittomasta toiminnasta.
Ja vastaa yhä, koska virkavastuu ei ole vanhentunut. 

Suuri huoli minulla on edelleen niistä sadoista tai tuhansista helsinkiläisistä,
joilta on myös lainvastaisesti vaadittu kolmen kuukauden karenssi
ennen omahoitotarvikkeiden jakelun aloittamista.
Ja vielä merkittävämpi asia on virkavastuun noudattamatta jättämisestä
koituvat sanktiot, joita ei vielä ole käsitelty lainkaan. 


Kun tämä touhu alkoi heti alkuunsa mennä ihan oudoksi,
aloin pitää tarkkaa päiväkirjaa, johon kirjasin kaikki tapahtumat
ja asiakirjat siltä osin kuin ne eivät ole salaisia.

Koko neljän vuoden päiväkirja on netissä osoitteessa

Käy lukemassa ja ihmettelemässä,
miten Helsingin herrat kohtelevat kaltoin ja ihmisarvoa alentaen
avutonta puolustuskyvytöntä vakavasti sairasta vanhusta
ja hänen väsynyttä omaishoitajaansa!

Mielellään voit jakaa linkkiä, sillä ihmisten on hyvä tietää,
mitä Helsingin byrokratian hämärissä kammioissa tapahtuu 
ja miten raukkoja pikkuhitlereitä päättäjämme ovat.
Oikeusvaltiossa kukaan ei saa joutua tällaista sietämään.

Rivien välistä varmaan selviää myös,
miksi Kaarron ruusutarha on päässyt nukahtamaan Ruususen uneen.

kajo